Et ennast infosüsteemide auditiga kurssi viia, võivad olla kasulikud järgmised materjalid

Infosüsteemide auditi ja juhtimise assotsiatsioon (Information Systems Audit and Control Association) on ülemaailmne IS audiitoreid ühendav ja sertifitseeriv organisatsioon. Lähemalt…

Eesti Infosüsteemide audiitorühingu (EISAÜ) eesmärk on toetada infosüsteemide audiitorlust ja propageerida infotehnoloogiaalaseid häid tavasid ning standardeid. Lähemalt…

IT audit: lühiülevaade. Ettekanne Eesti Testijate Liidu seminaril 30. septembril 2009.

Mida võetakse aluseks IT auditeerimisel? Ettekanne FocusIT IT arendamise ja haldamise metoodikate seminaril 16.05.2007.

E-hääletamise usaldusväärsuse infotehnoloogiline tagamine. Ettekanne e-hääletamise konverentsil 16.09.2005.

Eesti infoturbepoliitika aluspõhimõtted. Ettekanne info- ja kommunikatsioonitehnoloogia messil Kontakt 2005, 7.04.2005.

Mis on majandustarkvara auditeerimine? Jaak Tepandi ettekanne majandustarkvarade laadal 17.03.2005.

Infosüsteemi hankimise audit toetab tellijat. Jaak Tepandi, Äripäev, ITee nr 11 (34), detsember 2004.

Mida nõuda IS audiitorilt? Jaak Tepandi ettekanne infosüsteemide auditeerimise teabepäeval 05.02.2004

Mis on infosüsteemi audit? Lühiülevaade – Jaak Tepandi

Kuidas on lood IS auditi õpetamisega Eesti ülikoolides? Ettekanne EISAÜ ja ISACA Eesti seminaril 28.08.2003

Millist tugitarkvara saab IS auditi tegemisel kasutada? Ülevaade ja näide. Ettekanne EISAÜ ja ISACA Eesti seminaril 25.09.2003

Kuidas teha paremaid infosüsteeme? Tarkvara kvaliteedi ja standardite alased õppematerjalid