Et ennast infosüsteemide auditiga kurssi viia, võivad olla kasulikud järgmised materjalid

Infosüsteemide auditi ja juhtimise assotsiatsioon (Information Systems Audit and Control Association) on ülemaailmne IS audiitoreid ühendav ja sertifitseeriv organisatsioon. Lähemalt…

Eesti Infosüsteemide audiitorühingu (EISAÜ) eesmärk on toetada infosüsteemide audiitorlust ja propageerida infotehnoloogiaalaseid häid tavasid ning standardeid. Lähemalt…

Kuidas teha paremaid infosüsteeme? Tarkvara kvaliteedi ja standardite alased õppematerjalid

IT audit: lühiülevaade. Ettekanne Eesti Testijate Liidu seminaril 30. septembril 2009.