ISKE rakendamine

Infosüsteemide kolmeastmelise etalonturbe süsteemi (ISKE) aluseks on Saksamaa Infoturbeameti poolt arendatud IT etalonturbe käsiraamat. ISKE ning selle alusmaterjalid sisaldavad palju kasulikku teavet igaühele, kes soovib parandada oma infosüsteemi turvalisust.

Oleme osa võtnud mitmest suurest ISKE rakendamise projektist ning pakume abi ISKE rakendamisel, toetudes teadmistele ning projektides saadud praktilisele kogemusele.

ISKE materjalid ning lingid saksa- ja ingliskeelsetele allikatele on kättesaadavad aadressil  https://www.ria.ee/et/kuberturvalisus/infosusteemide-turvameetmete-susteem-iske.html.