Eesti infoturbestandardi ja ISKE rakendamine

Nii uue Eesti infoturbestandardi kui ka selle eelkäija, Infosüsteemide kolmeastmelise etalonturbe süsteemi (ISKE) aluseks on Saksamaa Infoturbeameti poolt arendatud IT etalonturbe käsiraamat. Mõlemad raamistikud sisaldavad palju kasulikku teavet igaühele, kes soovib parandada oma infosüsteemi turvalisust.

Eesti infoturbestandardi rakendamine alles algab, heameelega pakume abi selle rakendamisel ning ISKElt uuele infoturbestandardile üleminekul, vajadusel ka ISKE rakendamisel.

Oleme osalenud Eesti infoturbestandardi koostamisel ning selleteemalisel koolitusel ning omame Eesti infoturbestandardi koolitajate koolituse tunnistust.

Oleme osa võtnud mitmest suurest ISKE rakendamise projektist ning toetume teadmistele ning projektides saadud praktilisele kogemusele.