Hangete alane nõustamine ja tarkvaraprojekti järelevalve

Nagu näiteks ehitusprojektis, on ka suurema tarkvaraprojekti läbiviimisel ühel osapoolel tihti vähem erialast infot kui teisel. Eksperdi kaasamine võimaldab parandada tulemuse kvaliteeti, säästa raha ning aega. Mida varasematel arendusetappidel seda tehakse, seda parem – kui ülesanne on juba püstitatud ja leping sõlmitud, on võimalusi vigade vältimiseks vähem kui ülesande püstituse algstaadiumis.

Kui vajate abi tarkvarahangete läbiviimisel või tarkvaraprojekti järelevalvel, võtke kontakti – saate toetuda meie teadmistele ja pikaajalistele kogemustele infosüsteemide arenduse, standardite, seadusandluse, tarkvarahangete võimalike riskide ja muudel aladel.