Ettevõtte infotehnoloogia strateegia arendus

Infotehnoloogia (IT) võib anda uued perspektiivid asutuse arengule, aga nõuda ka ulatuslikke investeeringuid. Nii arengusuunad kui ka kulutused peavad haakuma asutuse üldise arenguga. Nad peavad olema ka eri osapoolte vahel üheselt mõistetud ja kooskõlastatud. Vahendi selleks annab IT arengustrateegia.

IT arengustrateegia on nägemus IT praegusest seisust, eesmärkidest, soovitavast tulevikuseisundist ja sinna jõudmise teedest. Aitame jälgida standardite ja hea tava soovitusi IT arengustrateegia koostamisel, vältida tüüpilisi riske, parandada kontakti eri osapoolte vahel. Tulemus on ettevõtte sihtidega haakuv, tehnika arengule vastav, osapoolte vahel kooskõlastatud ning ettevõttes reaalselt kasutamist leidev strateegia.