Infosüsteemi audit

Infosüsteemi audit selgitab vastavalt vajadusele välja süsteemi turvalisuse, tugevad ja nõrgad kohad, vastavuse kasutaja tegelikele vajadustele, kooskõla rahvusvaheliste ja Eesti standarditega, võrdluse teiste samalaadsete süsteemidega.

Teeme ka Eesti infoturbestandardi auditit, mis on üks infosüsteemi auditi eriliike (vajadusel ISKE auditit).

Auditit ja ekspertiise teostab ning juhib infosüsteemide sertifitseeritud audiitor Jaak Tepandi (CISA, Certified Information Systems Auditor, on praegu ainuke üle kogu maailma rahvusvaheliselt tunnustatud infosüsteemide audiitori ja kontrolli alane eksam ja sertifikaat).

Auditis kasutatakse vastavalt vajadustele rahvusvahelisi ja Eesti infotehnoloogia standardeid, seadusandlust, COBIT (Info- ja sidustehnoloogia haldamine, juhtimine ja audit, Control Objectives for Information and Related Technology) metoodikat  ja muid alusmaterjale.

Audit põhineb aastate jooksul kogunenud infosüsteemide arenduse ja auditi praktikale ja teoreetilistele teadmistele.