Meie teenused

Infosüsteemi audit selgitab vastavalt vajadusele välja süsteemi turvalisuse, tugevad ja nõrgad kohad, vastavuse kasutaja tegelikele vajadustele, kooskõla rahvusvaheliste ja Eesti standarditega, võrdluse teiste samalaadsete süsteemidega. Lähemalt…

Infosüsteemide kolmeastmelise etalonturbe süsteem (ISKE) ning selle alusmaterjalid sisaldavad palju kasulikku teavet igaühele, kes soovib parandada oma infosüsteemi turvalisust. Lähemalt…

Nagu näiteks ehitusprojektis, on ka suurema tarkvaraprojekti läbiviimisel ühel osapoolel tihti vähem erialast infot kui teisel. Eksperdi kaasamine hangete alaseks nõustamiseks ja tarkvaraprojekti järelvalveks võimaldab parandada tulemuse kvaliteeti, säästa raha ning aega. Lähemalt…

Infotehnoloogia (IT) arengusuunad ja kulutused peavad haakuma asutuse üldise arenguga. Nad peavad olema ka eri osapoolte vahel üheselt mõistetud ja kooskõlastatud. Vahendi selleks annab IT arengustrateegia . Lähemalt…