Kogemus

Teile pakutavad lahendused põhinevad laialdasel praktilisel infosüsteemide auditi ja ekspertiisi kogemusel, teoreetilistel teadmistel ning Eesti olude heal tundmisel. Austades tellijate privaatsust, toome mõned kokkuvõtlikud andmed.

Tepinfo OÜ on läbi viinud üle saja IT auditi (sealhulgas infoturbe osas) ja nõustamise projekti. Viimased näited on osalemine Eesti infoturbestandardi väljatöötamisel, Pensionikeskuse ISKE audit, Euroopa Liidu andmete ühekordse küsimise projekti arhitektuuri väljatöötamise tiimi juhtimine, uuring “Lingitud Eesti”, andmeaitade (teiseste andmekogude) loomise põhimõtete väljatöötamine jt. Nende projektide tellijate hulka kuulub enam kui kolmkümmend Eesti suuremat riigiasutust ja ettevõtet.