Tepinfo OÜ pakub auditi, järelevalve ja nõustamise teenuseid

Tepinfo OÜ tegevusalad on infosüsteemi audit, ISKE rakendamine ja audit, tarkvara hangete alane nõustamine, tarkvaraprojekti järelvalve ning ettevõtte infotehnoloogia strateegia arendus. Alustasime infosüsteemide auditi valdkonnas, tänaseks oleme nõustanud paljusid suuri kliente ja pakume erinevaid laialdastel teadmistel ning kogemustel põhinevaid teenuseid.

Kui tunnete, et asutuse infosüsteemis on probleeme või see vajab uuendamist, võib Tepinfo OÜ Teid aidata. Palun vaadake sellel veebilehel olevat infot ja võtke ühendust. Arutame meeleldi täpsemalt, kas ja kuidas infosüsteemi audit, nõustamine, järelevalve või strateegia arendus saab kaasa aidata Teie probleemide lahendamisele, kuidas rakendada infosüsteemide kolmeastmelise etalonturbe süsteemi (ISKE), aga ka muid infosüsteemide arenduse, kvaliteedi ja hindamisega seotud küsimusi.