Tepinfo OÜ pakub infosüsteemide auditi, nõustamise ja järelevalve teenuseid

Tepinfo OÜ tegevusalad on infosüsteemi audit, Eesti infoturbestandardi või ISKE rakendamine ja audit, tarkvara hangete alane nõustamine, tarkvaraprojekti järelvalve, ettevõtte infotehnoloogia strateegia arendus ning koolitus nendes valdkondades. Alustasime infosüsteemide auditi valdkonnas, tänaseks oleme nõustanud paljusid suuri kliente ja pakume erinevaid laialdastel teadmistel ning kogemustel põhinevaid teenuseid.

Kui tunnete, et asutuse infosüsteemis on probleeme või see vajab uuendamist, võib Tepinfo OÜ Teid aidata. Palun vaadake sellel veebilehel olevat infot ja võtke ühendust. Arutame meeleldi täpsemalt, kas ja kuidas infosüsteemi audit, nõustamine, järelevalve või strateegia arendus saab kaasa aidata Teie probleemide lahendamisele, kuidas rakendada Eesti infoturbestandardit või infosüsteemide kolmeastmelise etalonturbe süsteemi (ISKE), aga ka muid infosüsteemide arenduse, kvaliteedi ja hindamisega seotud küsimusi.