Firmast

Tepinfo OÜ on asutatud 1995.a., Tallinna Tehnikaülikooli Innovatsioonikeskuse assotsieerunud liige aastatel 2002-2003 ning Tallinna Tehnoloogiapargi assotsieerunud liige aastatel 2004-2015.

Tepinfo OÜ juhatuse esimees on Jaak Tepandi, sertifitseeritud infosüsteemide audiitor (CISA), Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor, Avatud Rühma konsortsiumi (The Open Group) arhitektuuri raamistiku (TOGAF) sertifitseeritud ekspert (TOGAF 9 Certified). Jaak Tepandi on Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühingu (EISAÜ) asutajaliige ja esimene juhatuse esimees.

Tepinfo tegevus on välja kasvanud eelnevast uurimis- ja arendustööst tarkvara arenduse ja kvaliteedijuhtimise vallas. Uurimistöö temaatika on pidevalt arenenud, seda on täiendanud pidev praktika, koolitus ning enesearendus.

Meie missioon on aidata kaasa infosüsteemide arendusel ja probleemide lahendamisel, kasutades tipptasemel teadmisi ja kogemusi.