Infosüsteemi audit

Infosüsteemi audit selgitab vastavalt vajadusele välja süsteemi turvalisuse, tugevad ja nõrgad kohad, vastavuse kasutaja tegelikele vajadustele, kooskõla rahvusvaheliste ja Eesti standarditega, võrdluse teiste samalaadsete süsteemidega.

Teeme ka ISKE turvameetmete süsteemi rakendamise auditit, mis on üks infosüsteemi auditi eriliike (vt. infosüsteemide turvameetmete süsteem ja ISKE materjalid).

Auditit ja ekspertiise teostab ning juhib infosüsteemide sertifitseeritud audiitor Jaak Tepandi (CISA, Certified Information Systems Auditor, on praegu ainuke üle kogu maailma rahvusvaheliselt tunnustatud infosüsteemide audiitori ja kontrolli alane eksam ja sertifikaat).

Auditis kasutatakse vastavalt vajadustele COBIT (Info- ja sidustehnoloogia haldamine, juhtimine ja audit, Control Objectives for Information and Related Technology) metoodikat, rahvusvahelisi ja Eesti infotehnoloogia standardeid, seadusandlust ja muid alusmaterjale.

Kuna ükski ettevõte maailmas ega Eestis ei vasta täielikult kõikidele nõudmistele, põhineb audit lisaks teoreetilisele teadmisele ka aastatega kogunenud infosüsteemide arenduse ja auditi praktikal.